Typisch voor deze opleiding

  • Je volgt een theoretisch-praktische sociale richting die je voorbereidt op een professionele bachelor of op een job zoals bijvoorbeeld zorgkundige.
  • Je bestudeert de anatomie en fysiologie van de mens. Je krijgt zicht op de algemene gezondheidsbevordering bij de verschillende leeftijdsfasen.
  • Je verwerft een theoretische kennis met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en pedagogisch handelen.
  • Je verwerft vaardigheden in functie van zorg dragen voor jezelf en de anderen op het vlak van gezondheid, maaltijdzorg, interieur- en linnenzorg.

 

Toekomst en mogelijkheden

Na de derde graad behalen deze leerlingen de beroepskwalificatie verzorgende en zorgkundige. Na de derde graad kunnen ze ook verder studeren en behoren de professionele bachelors tot een mogelijke verderzetting van dit traject. Ook een graduaatsopleiding of een 7de specialisatiejaar behoren tot de opties.

Professionele bachelor in:

  • gezondheidszorg (verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie, medische beeldvorming, mondzorg, oogzorg, orthopedie, podologie, voedings- en dieetkunde ...) (met uitzondering van biomedische laboratoriumtechnologie)
  • pedagogie van het jonge kind
  • onderwijs 
   

MW

   

3

4

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

1

wiskunde

3

3

Engels

2

2

Frans

2

2

Nederlands

4

4

specifieke vorming

anatomie en fysiologie

-

2

gezondheidsbevordering:
gezondheid

3

3

gezondheidsbevordering:
indirecte zorg

4

4

(ped)agogisch handelen
in relatie tot de samenleving

4

5

complementair gedeelte

artistieke vorming

2

 
   

32

32