Missie

We bieden kwaliteitsvol en uitdagend onderwijs aan zodat onze leerlingen succesvol zijn op de arbeidsmarkt en/of in het hoger onderwijs.

Visie

Onder kwaliteitsvol en uitdagend onderwijs verstaan we:samensterk in leren en waarderen

  • LEREN: aanwakkeren van de intrinsieke motivatie om tot leren te komen
  • WAARDEREN: waarborgen van gelijke kansen zodat iedereen zich gerespecteerd kan voelen
  • samenSTerk: vormen van zelfstandige volwassenen die kunnen functioneren in een groep