Doorstroom studierichtingen zijn abstract theoretisch en ze bereiden de leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

Arbeidsmarkt studierichtingen zijn concreet en praktisch gericht en ze bereiden de leerlingen voor op een rechtstreekse intrede op de arbeidsmarkt.

Doorstroom en arbeidsmarkt studierichtingen (dubbele finaliteit) bereiden leerlingen zowel voor op het hoger onderwijs als op een rechtstreekse start op de arbeidsmarkt.

Op onze school wordt, zoals in de eerste graad, het leerplan ICT in alle richtingen geïntegreerd aangeboden. Via projectdagen wordt de basis door een enthousiaste expert aangebracht, maar gebeurt het inoefenen van de ICT-vaardigheden in alle andere vakken. Je zal daarom in de lessentabellen geen apart uur informatica of ICT zien staan.