De schoolraad bestaat uit telkens drie vertegenwoordigers van ouders, leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap.

De schoolraad geeft advies over de werking en de organisatie van de school, over de begeleiding van leerlingen, de schoolkosten, stages, werken aan de gebouwen, projecten of samenwerkingen met andere scholen.