Eerste- en tweedejaars trainen hun aandacht

We leven in een wereld vol prikkels en voor tieners is het niet steeds eenvoudig om zich in een leercontext te focussen. Om hieraan te werken, volgden de eerste- en tweedejaars sessies mindfulness met volgende doelen: leren loslaten (emotieregulatie) en leren focussen (volgehouden aandacht). We werken hiervoor samen met Itam, Institute for training of attention and mindfulness.

Niets gaat verloren

Al enkele maanden staan op onze speelplaats twee containers: een met toiletten en een met een technische installatie. Het omvat een innovatief systeem van HYDROHM dat ervoor zorgt dat urine wordt verwerkt tot ontsmettend spoelwater en tot meststoffen voor de landbouw.

Eerstejaars tonen hun talenten

Na twee jaar coronapauze was het weer zover: de peter- en meterwerking is afgelopen vrijdag feestelijk afgesloten met Talent in actie.  Onze 298 eerstejaars brachten onder begeleiding van de peters en meters op een creatieve manier de talenten van hun klas op het podium.

Drie oud-leerlingen getuigen over toelatingsproef arts/tandarts

Fenne Christiaens, Janne Ravelingien en Anaïs Simoens zijn drie van de elf leerlingen uit vorig schooljaar GRW, LWE en WWI die voor een twintigtal zesdes van dit schooljaar getuigen over hoe zij het voor elkaar kregen om te slagen in de toelatingsproef arts/tandarts.

Leerlingen derde graad testen chemische kennis

Op woensdag 15 november namen 15 leerlingen van de derde graad deel aan de eerste ronde van de chemie-olympiade. Met volle concentratie probeerden ze de 25 vragen, die soms heel uitdagend waren, op te lossen. Binnenkort weten we of sommigen slaagden in het bereiken van de tweede ronde.

Zesdejaar toont zich onderzoekscompetent 

Verplicht in het curriculum voor elke zesdejaar: het uitvoeren van een poolgebonden onderzoek waarin de specifieke eindtermen onderzoekscompetentie aan bod komen. Zo kiest de leerling een onderwerp, formuleert een onderzoeksvraag en verzamelt, ordent en bewerkt onformatie over die onderzoeksvraag.

Eerstejaars leren studeren

Vanuit onze overtuiging dat ouderbetrokkenheid bij het leerproces zeer belangrijk is, boden wij op woensdag 26 oktober 2022 een gratis infoavond aan over leren leren en dit onder de titel ‘Jong-leren’. Zowel leerlingen als ouders waren welkom.

Derdejaars keuzegedeelte Kid@Bizz ondernemen

Op dinsdag 15 november kwam Sam Dewitte uitleg geven over de marketingstrategie en het Business Model Canvas van Delhaize Deinze. De leerlingen in het derde jaar van het keuzevak Kid@Bizz luisterden geboeid naar alle P's, gaande van de verse producten tot wat men verwacht van hun personeel.

Vijfdejaars ontdekken de ruimte

Met de vijfdes brachten we op 8 november een bezoek aan het planetarium in Brussel. Dit blijft een toppertje omdat in de ronde koepel van het planetarium de sterrenhemel kan geprojecteerd worden zoals we hem in België nooit te zien krijgen omwille van de lucht- en lichtverontreiniging.

Verkeersactie fietsers

Alle leerlingen van het derde jaar krijgen deze week een workshop over verkeersveiligheid bij fietsers. In samenwerking met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde wordt de workshop OPVALLR aangeboden.

Vierdejaars trekken grenzen

Maandag 7 november kregen alle vierdes de interactieve voorstelling ‘Grensgevallen’, gebracht door Theater O’Kontreir. Het was een aanzet om tijdens de lessen verder na te denken over grenzen aangeven en respecteren in relaties.

Iets met Romeinen en Nederlanders

De ‘via Belgica’ strekt zich vanuit Frankrijk, over ons koninkrijk, via Nederland richting Duitsland uit. Kruisen onze lessen uit het 1 ste Latijn nu toch wel net niet met die befaamde weg?!

Leerlingen eerste jaar lopen de vakantie in

De atletiekpiste in de Brielmeersen werd op vrijdagmiddag 28 oktober ingepalmd door de de eerste graad van de middelbare scholen van Deinze.

Leerlingen aanschouwen natuurfenomeen

Op dinsdagmiddag 24 oktober konden de leerlingen genieten van de gedeeltelijke zonsverduistering waarvan het hoogtepunt even na 12 u viel. Gelukkig hadden de leerkrachten aardrijkskunde een voorraadje eclipsbrilletjes voorzien die vlotjes werden doorgegeven. En sommige leerlingen hebben geprobeerd om het verschijnsel te fotograferen. De mooiste foto werd genomen door Jerke uit 5 HUWa. Eerstejaars leren studeren

In oktober 2022 volgden de eerstejaars een tweede workshop ‘Leren leren met Henri’ met de focus op leren studeren. Daarin stond het volgen van een stappenplan om op een consequente wijze actief te studeren en concrete tips om studeren efficiënter te maken centraal. De leerlingen werden geconfronteerd met authentiek studiemateriaal, dat ze samen met de lesgever verwerkten.

1250 euro gaat naar prinses Elisabethziekenhuis Gent kinderafdeling oncologie

Twee oud-leerlingen en de echtgenote van een leraar op onze school namen de cheque in ontvangst. Alle drie werken ze met kankerpatiënten tot achttien jaar én hun ouders. Emotioneel zwaar werk, maar met heel veel dankbaarheid en voldoening als return.

Fijn dat we met de opbrengst van de week van de fair trade dit gebeuren kunnen ondersteunen. Dank aan de bezoekers van ons café. Dank aan de fairtraders vijfde jaar en hun begeleiders.