Directie en personeel van Leiepoort campus Sint-Hendrik wenst iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond 2023.

Wie ‘welkom’ zegt, opent de deur,
zet hart, oren en ogen open.
Wie welkom zegt, ziet de ander aan
en wenst vrede, liefde en toekomst. (...)


Met trots stellen we u de eerste schoolkrant van het schooljaar voor. We houden de telling sinds het ontstaan aan. Dit is nummer 90. De schoolkrant verschijnt driemaal per jaar. In de digitale schoolkrant laten we zowel leerlingen, oud-leerlingen, personeel als ouders aan het woord. Veel leesplezier.

Open de digitale schoolkrant


Met Dossier H spitten we dieper in onderwerpen die ons na aan het hart liggen. We willen ermee duidelijk maken waarvoor onze school staat. Een aantal keer per jaar stellen we u een onderwerp voor. Deze keer duurzaamheid. Veel leesplezier.

Open het dossier

Eerste- en tweedejaars trainen hun aandacht

We leven in een wereld vol prikkels en voor tieners is het niet steeds eenvoudig om zich in een leercontext te focussen. Om hieraan te werken, volgden de eerste- en tweedejaars sessies mindfulness met volgende doelen: leren loslaten (emotieregulatie) en leren focussen (volgehouden aandacht). We werken hiervoor samen met Itam, Institute for training of attention and mindfulness.

Niets gaat verloren

Al enkele maanden staan op onze speelplaats twee containers: een met toiletten en een met een technische installatie. Het omvat een innovatief systeem van HYDROHM dat ervoor zorgt dat urine wordt verwerkt tot ontsmettend spoelwater en tot meststoffen voor de landbouw.

Eerstejaars tonen hun talenten

Na twee jaar coronapauze was het weer zover: de peter- en meterwerking is afgelopen vrijdag feestelijk afgesloten met Talent in actie.  Onze 298 eerstejaars brachten onder begeleiding van de peters en meters op een creatieve manier de talenten van hun klas op het podium.

Drie oud-leerlingen getuigen over toelatingsproef arts/tandarts

Fenne Christiaens, Janne Ravelingien en Anaïs Simoens zijn drie van de elf leerlingen uit vorig schooljaar GRW, LWE en WWI die voor een twintigtal zesdes van dit schooljaar getuigen over hoe zij het voor elkaar kregen om te slagen in de toelatingsproef arts/tandarts.

Leerlingen derde graad testen chemische kennis

Op woensdag 15 november namen 15 leerlingen van de derde graad deel aan de eerste ronde van de chemie-olympiade. Met volle concentratie probeerden ze de 25 vragen, die soms heel uitdagend waren, op te lossen. Binnenkort weten we of sommigen slaagden in het bereiken van de tweede ronde.

Zesdejaar toont zich onderzoekscompetent 

Verplicht in het curriculum voor elke zesdejaar: het uitvoeren van een poolgebonden onderzoek waarin de specifieke eindtermen onderzoekscompetentie aan bod komen. Zo kiest de leerling een onderwerp, formuleert een onderzoeksvraag en verzamelt, ordent en bewerkt onformatie over die onderzoeksvraag.

Eerstejaars leren studeren

Vanuit onze overtuiging dat ouderbetrokkenheid bij het leerproces zeer belangrijk is, boden wij op woensdag 26 oktober 2022 een gratis infoavond aan over leren leren en dit onder de titel ‘Jong-leren’. Zowel leerlingen als ouders waren welkom.

Derdejaars keuzegedeelte Kid@Bizz ondernemen

Op dinsdag 15 november kwam Sam Dewitte uitleg geven over de marketingstrategie en het Business Model Canvas van Delhaize Deinze. De leerlingen in het derde jaar van het keuzevak Kid@Bizz luisterden geboeid naar alle P's, gaande van de verse producten tot wat men verwacht van hun personeel.

Vijfdejaars ontdekken de ruimte

Met de vijfdes brachten we op 8 november een bezoek aan het planetarium in Brussel. Dit blijft een toppertje omdat in de ronde koepel van het planetarium de sterrenhemel kan geprojecteerd worden zoals we hem in België nooit te zien krijgen omwille van de lucht- en lichtverontreiniging.

Verkeersactie fietsers

Alle leerlingen van het derde jaar krijgen deze week een workshop over verkeersveiligheid bij fietsers. In samenwerking met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde wordt de workshop OPVALLR aangeboden.