Om aan den lijve te ondervinden wat economie nu precies is, namen de tweedejaars in januari 2023 deel aan het Top Team-bedrijfsspel. Dit ondernemend project maakt de leerlingen warm voor een gemotiveerde keuze voor de studierichting economie. Tijdens het bedrijfsspel worden de leerlingen ondernemers die heel wat beslissingen over hun bedrijf moeten nemen. Er wordt gerekend, gediscussieerd maar vooral samengewerkt om toch maar het beste ondernemingsresultaat te behalen. Het groepje dat op het einde van het spel de hoogste winst behaalt, is de winnaar en dus ook de beste ondernemer.


Omdat we veiligheid erg belangrijk vinden, organiseerden we op maandag 30 januari 2023 een vormingsmoment over brandveiligheid. Majoor Serge Vander Ougstraete, directeur operaties van de brandweerzone Centrum, kwam langs om de eerstejaars inzicht te brengen over de gevaren van brand en wat er van hen verwacht wordt bij een evacuatieoefening.


Op maandag 30 januari 2023 namen de zesdejaars deel aan de Verkeersbeurs, een initiatief van Rotary Deinze om toekomstige bestuurders bewust te maken van de gevaren in het verkeer. Naast informatie over de effecten van drugs en alcohol konden ze enkele praktische proeven doen. Het belang van de autogordel, de gevaren van de dode hoek, de gevolgen van dronken rijden: de leerlingen mochten het allemaal zelf aan den lijve ondervinden.


We waren heel blij dat we Tim Surma konden strikken voor onze pedagogische studiedag op vrijdag 27 januari 2023. Tim is managing director van het Expertisecentrum voor Effectief Leren (ExCEL) in Antwerpen. Hij kan putten uit 20 jaar ervaring in het lesgeven in het secundair onderwijs, in de lerarenopleiding en in de master onderwijswetenschappen. Hij doctoreert rond effectieve leerstrategieën en is auteur van het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek.’ Tim Surma maakte ook deel uit van de expertencommissie Beter Onderwijs Vlaanderen. (...)


Op donderdag 26 januari 2023 kwam Montasser AlDe'emeh een lezing geven over islam en (de)radicalisering voor de zesdejaars. Montasser AlDe’emeh is een Belgisch-Palestijns onderzoeker, islamoloog en jihaddeskundige en is dus een belangrijke stem in het debat over onze multiculturele samenleving. Hij kwam een boeiende en interactieve lezing geven over hoe radicalisering kan optreden en hoe deradicalisering tot stand kan komen. Vanuit zijn eigen ervaringen en levensverhaal bracht hij een zeer waarheidsgetrouw en realistisch verhaal.


Op donderdag 26 januari 2023 kregen de vijfdejaars een uurtje uitleg over het belang van opvallen in het verkeer. Wie dat wil, kon zijn fiets laten controleren en met een VR-bril ondervinden hoeveel zichtbaarder een fluohesje je als fietser maakt.


In de week van 23 januari 2023 maakten de eerstejaars tijdens de muziekles kennis met de steeds populairder wordende cajón (Spaans voor kist, komt oorspronkelijk uit Peru) en de melodische plastic buizen, genaamd boomwhackers (tonaal gestemde ritme-instrumenten). Via melodie, ritme en harmonie, die de drie-eenheid vormden, maakten ze kennis met de klankmogelijkheden van deze instrumenten. (...)


Het is de poëzieweek en dit van donderdag 26 januari tot woensdag 1 februari 2023. Tijd voor een mooi gedicht van de Nederlandse schrijver Ingmar Heytze.

Vos onder ijs

Deze winter, bij het schaatsen:
vos onder ijs.
Twee glazen ogen keken op (...)


De podiumplaatsen van de Warmathon ten voordele van De Warmste Week zijn bekend. De eerste plaats is voor 3LAb. Zij bleven volhouden en liepen door weer en wind maar liefst 421 rondjes. Ze worden tijdens een filmavond eens goed in de watten gelegd door de leerlingenraad. 6LWE werd tweede en 2A09 is als derde geëindigd.


Op donderdag 12 januari 2023 kregen de tweedejaars bezoek van het theatergezelschap Deezillusie. Zij kwamen ‘Doodgepest’ spelen, een stuk over pesten en cyberpesten. Het is enerzijds de bedoeling om jongeren te laten kennismaken met het medium theater en anderzijds om de problematiek die binnen een voorstelling wordt behandeld bespreekbaar te maken, zonder hierbij te oordelen of te veroordelen.


In het kader van de lessen economie vond op dinsdag 10 januari 2023 voor 6EMT en 6EWI het virtueel bedrijfsspel Top Team plaats. Top Team-bedrijfssimulatie staat voor ‘spelend leren ondernemen’. De deelnemers worden in teams verdeeld die een elk eigen onderneming leiden. Het is de bedoeling, door het nemen van beslissingen, het marktaandeel en de winst te verhogen.


Directie en personeel van Leiepoort campus Sint-Hendrik wenst iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond 2023.

Wie ‘welkom’ zegt, opent de deur,
zet hart, oren en ogen open.
Wie welkom zegt, ziet de ander aan
en wenst vrede, liefde en toekomst. (...)


Met trots stellen we u de eerste schoolkrant van het schooljaar voor. We houden de telling sinds het ontstaan aan. Dit is nummer 90. De schoolkrant verschijnt driemaal per jaar. In de digitale schoolkrant laten we zowel leerlingen, oud-leerlingen, personeel als ouders aan het woord. Veel leesplezier.

Open de digitale schoolkrant