Bekijk hier tweede graad Bedrijfswetenschappen virtueel!

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

  • Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.
  • Je verwerft inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.
  • Vanuit concrete maatschappelijke contexten ontwikkel je inzicht in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn:

  • De consument en producent in relatie tot de economische wereld
  • Marktwerking en de rol van de overheid en (internationale) organisaties
  • Internationale handel en economische relaties
  • De doelstellingen en werking van ondernemingen en organisaties

 

Profiel

  • Inzichtelijk verwerken van complexe leerinhouden lukt jou goed. Je kan verbanden leggen tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
  • Je houdt ervan vanuit concrete maatschappelijke contexten logisch en kritisch te redeneren om de (bedrijfs)economische wereld beter te begrijpen.
   

BW

   

3

4

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

mens & samenleving

 

1

natuurwetenschappen

2

2

Engels

3

4

Frans

4

3

Nederlands

4

4

keuzevak

1

 

specifieke vorming

economie

6

6

informaticawetenschappen

2

2

wiskunde

4

4

   

32

32

       

meer lestijd voor het leerplan wiskunde