Studieaanbod

Van elk studierichting bestaat er een digitale voorstelling. Klik hier voor de filmpjes en lessentabellen.
Ben je goed in talen?
Misschien eerder beter met cijfers en economisch inzicht?
Of je wil je eigen kleding ontwerpen en creatief bezig zijn?
Toch liever jongeren en/of mensen met een beperking helpen en bijstaan?
Eerder je computerskills aanspreken en daarin verder gaan?
Je hebt ambitie of zélf iets te beginnen? Een eigen winkel of je eigen business?


Voor het schooljaar 2023-2024 is de richting 6 Kantoor en verkoop volzet verklaard op maandag 14 augustus 2023 om 13u30.
Voor het schooljaar 2023-2024 is de richting 4 Bedrijfswetenschappen volzet verklaard op vrijdag 18 augustus 2023 om 18u.
Voor het schooljaar 2023-2024 is de richting 5 Onthaal, organisatie en sales volzet verklaard op vrijdag 18 augustus 2023 om 18u.
Voor het schooljaar 2023-2024 is de richting 6 Marketing en ondernemen volzet verklaard op vrijdag 1 september 2023 om 9u00.
Voor het schooljaar 2023-2024 is de richting 3 Organisatie en logistiek volzet verklaard op vrijdag 1 september 2023 om 9u00.
Voor het schooljaar 2023-2024 is de richting 4 Organisatie en logistiek volzet verklaard op vrijdag 1 september 2023 om 9u00.
Voor het schooljaar 2023-2024 is de richting 7 Business support volzet verklaard op maandag 18 september 2023 om 13u00.
Voor het schooljaar 2023-2024 is de richting 7 Retail en visual merchandising volzet verklaard op maandag 18 september 2023 om 13u00.
Voor het schooljaar 2023-2024 is de richting 4 Creatie project opvoeding en begeleiding volzet verklaard op maandag 25 september 2023 om 9u00.

studierichtingen SV 2023

 balk bekijk ons studieaanbod 01 01

  

kl afb bloem met woordenBIS Onze school door de ogen van ...
Onze leerlingbegeleiders aan het woord
Ons studieaanbod vanaf 2021

  

rode balk faq tris

 

Doedagen

In maart worden de doedagen georganiseerd. Leerlingen uit het zesde leerjaar van verschillende lagere scholen komen dan kennismaken met het secundair onderwijs. 
Leerlingen, die de workshop "Creatief met modestoffen" en "Escape the Cl@ssroom" op onze school hebben gevolgd, vinden de foto's terug op onze facebookpagina.

Respect

Iedereen is anders. Iedereen verdient het nodige respect. Eén van de pijlers van ons pedagogisch project is respect hebben voor elkaar. Dit schooljaar willen we dit item extra in de verf zetten op school door er een jaarproject rond uit te werken.

De thema's diversiteit en respect staan in dit project centraal. In de Groene Zaal hangen twee grote fotocollage's die deze thema's in beeld brengen. Wij hopen dat ze iedereen er elke dag aan herinneren hoe belangrijk het is respect te hebben voor de eigenheid van elke mens.

In de godsdienstles(sen) zal dieper op het jaarproject diversiteit/respect ingegaan worden. Op 5 november organiseren we bovendien over de middag een groot debat met de directie en het ondersteunend personeel rond respect. We nodigen alle leerlingen en leerkrachten uit om hieraan deel te nemen. De plaats van afspraak is het auditorium. 

De week van 4 t.e.m. 10 november is de Week van het Respect. We staan tijdens deze week zoveel mogelijk stil bij respect, wat dit betekent, hoe we anderen kunnen tonen dat we dit voor hen hebben.

In de loop van het schooljaar zullen we focussen op deze twee thema's. Verschillende acties en activiteiten rond respect en diversiteit zullen  georganiseerd worden, leerkrachten en opvoedend personeel zullen extra letten op respect in mondeling en schriftelijk taalgebruik van leerlingen. Positief gedrag zal benoemd en bevestigd worden, wat beter kan, zal bijgestuurd worden.

 jaarthema respect

Activiteiten

Alle activiteiten en nieuws van onze school kan je volgen op de onze facebookpagina!

Onze droom!

Onze droom? Elke leerling laten groeien in een warme, open sfeer met onderwijs van de 21ste eeuw.

Sint Vincentius

 

Enkele voorbeelden van projecten die de waarden van ons pedagogisch project in de praktijk brengen. 

vlindersco teachingleestraining

 

Ondernemen kan je leren!

Is ondernemen iets voor jou? Neem dan snel een kijkje op dit filmpje..