Bekijk hier derde graad Bedrijfswetenschappen virtueel!

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

 • Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.
 • Je verwerft inzicht in de macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen.
 • Je leert logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderlingeverbanden te begrijpen.
 • Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

De krachtlijnen van de kernvakken bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen zijn:

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten
 • Aspecten van financiering
 • Accounting en analyse van de jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Aspecten van sociaal en fiscaal recht
 • Andere functionele managementdomeinen: aspecten van Human Resources Management en Supply Chain Management
 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
 • Informaticawetenschappen: informatie- en databeheer

 

Profiel

 • Je hebt grote interesse in economie en bent ondernemend.
 • Je kan verbanden tussen leerinhouden leggen en kan logisch redeneren.
 • Je bent geboeid door bedrijfseconomische thema’s en wil graag verschillende managementdomeinen verkennen op macro- en micro-economisch vlak.
 • Je wil wiskundige vaardigheden inzetten, wiskundig abstracte concepten hanteren en ze gebruiken bij het oplossen van problemen.

 

Toekomst

 • Op het einde van het zesde jaar behaal je je diploma secundair onderwijs.
 • De doorstroomrichting bedrijfswetenschappen bereidt je voor op verder studeren: zowel een academische als een professionele bachelor handelswetenschappen en bedrijfskunde zijn de logische vervolgopleidingen.
 • Maar ook international affairs, sociaal-economische wetenschappen en een professionele bachelor in het onderwijs behoren tot de mogelijkheden.
   

BW

   

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Nederlands

3

3

keuzevak

1

 

specifieke vorming

bedrijfswetenschappen

8

9

informaticawetenschappen

2

2

wiskunde

4

5

   

32

32

       

meer lestijd voor het leerplan wiskunde