Bekijk hier derde graad Applicatie- en databeheer virtueel!

Applicatie- en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Je ontwikkelt onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling: modulair ontwerp, implementeren van softwaremodules.
 • Je leert denken in functie van het proces.
 • Je bent technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer en netwerkarchitectuur en je identificeert fouten en lost ze op.
 • Specifiek voor de studierichting zijn de kennis van datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur; het uitwerken en testen van applicaties en ze in werking stellen bij de gebruiker; het onderhouden van webapplicaties.

De krachtlijnen van de kernvakken applicatie- en databeheer en wiskunde zijn:

 • Aanwezige softwaretoepassingen, webapplicaties, databases en netwerken aanpassen, optimaliseren en uitbreiden
 • Informatica: pakket uit softwareontwikkeling, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur
 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra

 

Profiel

 • Je verwerft snel inzicht in toepassingen op computer.
 • Je bent technisch aangelegd en hebt interesse voor computertechniek.
 • Je bent sterk in wiskunde en algemene vakken.
 • Je kan een uitdaging theoretisch benaderen en concrete plannen maken voor praktische
  uitwerking.
 • Je kan spontaan een probleem onderkennen en zelfstandig oplossen.
 • Je kan persoonlijk werken met zin voor nauwkeurigheid, creativiteit en bijsturing.
 • Je staat open voor de permanente en snelle veranderingen in de informaticasector.

 

Toekomst

 • Op het einde van het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs.
 • Deze studierichting bereidt je voor op een professionele bachelor. De opleidingen binnen
  Toegepaste informatica zijn vervolgopleidingen. Maar ook een professionele bachelor opleiding
  Onderwijs behoort tot de mogelijkheden.
 • Daarnaast heb je de nodige competenties verworven om onmiddellijk de
  arbeidsmarkt in te stappen als functioneel digitaal ondersteuner.
   

AD

   

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

financiële en economische vorming

 

1

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Nederlands

3

3

keuzevak

1

 

specifieke vorming

applicatie- en databeheer

13

14

wiskunde

4

3

   

32

32

       

meer lestijd voor het leerplan wiskunde