Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. De leerlingen krijgen een introductie in communicatiewetenschappen en taaltechnologie.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen moderne talen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze kunnen taal op een abstracte manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan. Ze drukken zich graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen en het gebruik en belang van taaltechnologie. Ze weten hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving. Ze zijn geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Ze willen inzicht verwerven in gemediatiseerde (massa)communicatie. Ze hanteren talige, literaire en communicatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

   

MT

   

3

4

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

artistieke vorming

 

1

economie

 

2

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

informatica

1

 

lichamelijke opvoeding

2

2

biologie

1

1

chemie

1

1

fysica

1

1

keuzevak

1

 

specifieke vorming

communicatiewetenschappen
en taaltechnologie

2

1

Duits

 

2

Engels

4

3

Frans

5

5

Nederlands

5

4

wiskunde

4

4

   

32

32