Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen moderne talen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze drukken zich graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen en het gebruik en belang van taaltechnologie. Ze weten hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving. Ze zijn geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Ze hanteren talige en literaire concepten op een abstracte manier.

   

MTA

   

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

esthetica

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

informatica

1

 

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

statistiek

1

1

wiskunde

3

3

specifieke vorming

Duits

3

3

Engels

3

3

Frans

4

5

Nederlands

4

4

Spaans

2

2

taaltechnologie en taalredactie

1

1

   

32

32