Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen Latijn-moderne talen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur. Ze drukken zich graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en willen teksten in het Latijn ontdekken en zoeken naar een gepaste vertaling. Ze zijn nieuwsgierig naar andere culturen en zijn geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Ze hanteren talige en literaire concepten op een abstracte manier.

   

LMT

   

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

esthetica

1

1

financieel-economische vorming

1

 

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

statistiek

1

1

wiskunde

3

3

tekstanalyse

 

1

specifieke vorming

Latijn

4

4

Duits

3

3

Engels

3

3

Frans

4

4

Nederlands

4

4

   

33

33