Grieks-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen Grieks-wiskunde tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in het Griekse taalsysteem en de Griekse cultuur. Ze willen teksten in het Grieks ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

Ze vinden het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houden van een meer formele benadering van wiskunde. Ze hanteren wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruiken ze bij het oplossen van problemen. Ze gaan inzichtelijk en analytisch om met inhouden biologie, chemie en fysica.

   

GRW6

GRW8

   

5

6

5

6

algemene vorming

aardrijkskunde

1

1

1

1

esthetica

1

1

   

financieel-economische vorming

1

 

1

 

geschiedenis

2

2

2

2

godsdienst

2

2

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Engels

2

2

2

2

Frans

3

3

3

3

Nederlands

4

4

4

4

specifieke vorming

Grieks

4

4

4

4

biologie

1

1

1

1

chemie

2

1

2

1

fysica

1

2

1

2

informaticawetenschappen

 

1

 

1

wiskunde

6

6

8

8

   

32

32

33

33