Onze school zet sterk in op preventieve en remediërende zorg.

We werken handelingsgericht. Alle leerlingen genieten van een basiszorg in de klas: actieve werkvormen, digitale ondersteuning, aandacht voor taal, alternatieve evaluatievormen … zijn er voorbeelden van.

Na de lesuren kunnen alle leerlingen begeleide avondstudie volgen. In kleine groepjes krijgen ze ondersteuning en leertips bij hun schoolwerk.

Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wordt een gepersonaliseerd pad uitgetekend. Een team van leerlingbegeleiders werkt in overleg met de leerling en zijn ouders en samen met de medewerkers van het Centrum voor Leerlingbegeleiding, een handelingsplan uit dat op regelmatige tijdstippen geëvalueerd wordt.

Voorbeelden van mogelijke maatregelen:

  • het leef- en leerzorgplan voor leerlingen die extra ondersteuning i.v.m. hun leef- of leerattitudes nodig hebben;
  • de compenserende maatregelen voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen.
  • individuele leercoaching voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar de juiste studiemethode;
  • gepersonaliseerde zorgmaatregelen voor leerlingen die heel specifieke zorg nodig hebben. Zij worden begeleid door leerkrachten van ondersteunings- en expertisenetwerken Neon+ en Enter4.

Om alle leerlingen optimale onderwijskansen te geven, werkt de school een GOK-beleid uit.