logo #samenSTerk

#samenSTerk is het visitekaartje van onze school

 

We zijn ervan overtuigd dat kwaliteitsvol en vernieuwend onderwijs gedragen wordt door de samenwerking met personeel, leerlingen, ouders, externen …

De totale ontplooiing van onze leerlingen staat centraal. We willen dan ook sterk inzetten op hun talenten en samen met hen op weg gaan om school te maken.