Onze interne missie

Onze kerntaken

Wij leren ‘leren en waarderen’. Wij vinden het onze kerntaak leerlingen en medewerkers een context te bieden waarin ze LEREN LEREN voor het leven en zich ontwikkelen tot mensen met een basislevenshouding van respect en waardering. Het is daarbij onze eerste taak een brede onderwijskeuze aan te bieden waardoor elke leerling zijn leertraject bewust kiest op maat van zijn talent en passend bij zijn natuurlijke leerstijl. Het is onze tweede taak elke leerling in zijn keuze en ontwikkeling te inspireren en te gidsen. Bij Leiepoort maken we geen onderscheid. GELIJKWAARDIGHEID is onze basiswaarde van waaruit wij doorstroming en samenwerking tussen onderwijsvormen en studierichtingen in alle opzichten mogelijk maken.

Onze troeven

Een ruim en gediversifieerd aanbod onder één dak. Alle campussen liggen in mekaars buurt en zijn gemakkelijk en veilig bereikbaar. Onze kleinschaligheid. Bij ons kom je THUIS. Door actief samen te werken brengen we MEERWAARDE voor alle belanghebbenden.

Onze groei en ontwikkeling

We zullen dit doen door ‘leren leren’ EIGENTIJDS en TOEKOMSTGERICHT in te vullen. Als één netwerk van medewerkers te opereren, die mekaar opzoeken en synergie creëren. De vinger aan de pols te houden van maatschappelijke evoluties en ons in onze organisatie op alle gebied proactief af te stemmen op de noden van morgen. Door intern onszelf altijd te blijven uitdagen en te ontwikkelen.

 

Onze interne visie

Wij zijn de gids en het kompas op het leerpad van onze jongeren zodat zij het BESTE uit zichzelf leren halen en uitgroeien tot verantwoordelijke mensen die op hun unieke wijze ten volle bijdragen aan de wereld van morgen. Wij willen mensen vormen die van hun naaste houden als van zichzelf en open staan voor de Andere.

 

Onze extrene missie

Wij staan voor een ruim, kwalitatief en gediversifieerd studieaanbod, voor een krachtige, moderne, uitdagende maar ook geborgen leeromgeving en voor plezier in ‘leren leren’ en ‘samen doen’. Wij staan voor VERANTWOORDELIJKHEID en WAARDERING, voor actief je eigen toekomst leren uitbouwen.

 

Onze extrene visie

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is onze visie. Het is onze grootste verantwoordelijkheid een rol te vervullen die bijdraagt tot het GOEDE voor allen.