Onze school maakt werk van talig onderwijs door

  • de leerlingen van het eerste jaar een taaltest Nederlands te laten afleggen. Na de test krijgt elke leerling het vak leestraining in de niveaugroep die best bij hem/haar past. Zo zorgen we ervoor dat elke leerling een stevige basis leesvaardigheid heeft en daardoor ook makkelijker leert;
  • talige acties uit te werken rond schematiseren, e-mailetiquette, geweldloze communicatie, begrijpend lezen … ;
  • de leerlingen in de derde graad academische woordenschat aan te leren om in het hoger onderwij de lessen en cursussen optimaal te begrijpen;

TaligeSchool

  • te werken aan een driejarig internationaal Erasmus+-project met vier Europese landen;
  • taalstages in Saint-Malo en Londen te organiseren voor 4 en 5 OMC.