Derde graad Office management en communicatie

 

Bekijk hier 3de graad Office management en communicatie virtueel!

 

Studierichting

In de studierichting Office management en communicatie krijg je naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor verschillende componenten:

  • Je krijgt een uitgebreide taalkundige vorming Nederlands, Frans, Engels, Duits én Spaans met aandacht voor zowel de maatschappelijke als de bedrijfsgerichte context. Je leert daarbij vlot communiceren in de vijf talen.
  • In de derde graad leer je hoe je zakelijke informatie kan verwerven, verwerken en doorgeven. Daarnaast leer je bedrijfsevenementen, vergaderingen en zakenreizen organiseren en ondersteunen.
  • In het zesde jaar volg je een bedrijfsstage van twee weken.

Vooropleiding

Om in te stappen in de derde graad volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming. Goede resultaten voor talen zijn een noodzakelijke voorwaarde.
Instappen in de derde graad verloopt vlotter als je de tweede graad volgde in de studiedomeinen Economie, Handel of Talen.

Profiel van de leerling

  • Je leert graag talen.
  • Je kan zelfstandig werken.
  • Je houdt ervan om opdrachten correct en stipt uit te voeren, met aandacht voor normen en overeenkomsten.
  • Office-toepassingen spreken je aan.
  • Je wil leren stijlvol op te treden en tactvol te handelen.
  • Het interesseert je te leren hoe jij kan bijdragen om de kwaliteit van het onthaal, van de administratie, van de werking van een onderneming te verbeteren.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Office Management en Communicatie behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Door het volgen van een Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen.

 

Derde graad – Office management en communicatie (Secretariaat-talen)

lessentabel 5OMC 6OMC
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
natuurwetenschappen 1 1
wiskunde 2 2
kernvakken    
kernvakken office management    
secretariaat 5 5
stage -  2 weken
kernvakken communicatie    
Nederlands 3 3
Nederlands zakelijke communicatie 2 1
Frans 5 6
Engels 4 4
Duits 3 3
Spaans 2 2
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
totaal 33 33