7de specialisatiejaar Business support

 

Bekijk hier derde graad Business support virtueel!

 

Studierichting

Dit specialisatiejaar wil je communicatief vaardiger maken en je vlotter leren werken met softwarepakketten voor tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad en hun courante toepassingen. De theoretische kennis wordt wekelijks via stage in praktijk gebracht.

Leerlingen uit het bso behalen door het volgen van een 7de specialisatiejaar het diploma van hoger secundair onderwijs.

Vooropleiding

Je volgde bij voorkeur een studierichting uit het domein Handel.

Profiel van de leerling

  • Je verkiest een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming.
  • Je hebt interesse voor de brede administratieve taken binnen het bedrijf.
  • Je bent bereid tot uitvoerend werk, afgewisseld met zelfstandige taken.
  • Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid.
  • Je bent vlot in stijl en voorkomen.
  • Je bent bereid tot contact en samenwerken.
  • Je bent betrouwbaar en discreet in handelen.

Toekomst

Na het specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.

Je kan werken in de diensten- of administratieve sector en in bedrijven in een grote verscheidenheid aan administratieve taken.

Wie zich in de loop van de derde graad bso heeft getraind in het verwerken van theoretische leerstof kan, mits een aangepaste keuze, naar het hoger onderwijs.

Je kan je verder bekwamen via cursussen in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra of bij de VDAB.

 

Derde graad – 7de specialisatiejaar- Business support (Kantooradministratie en gegevensbeheer)

Lessentabel
algemene vorming  
godsdienst 2
project algemene vakken 4
kernvakken  
business support 13
business support stage 7
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Frans 2
Engels 2
Totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen runnen gedurende het volledige schooljaar een minionderneming van diensten. Hiervoor zoeken ze allerhande administratieve opdrachten bij bedrijven en voeren die uit.