tweede graad Bedrijfswetenschappen

 

Bekijk hier tweede graad Bedrijfswetenschappen virtueel!

 

Studierichting

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

 • Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.
 • Je verwerft inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.
 • Vanuit concrete maatschappelijke contexten ontwikkel je inzicht in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.
 • Verder laat het versterkt pakket natuurwetenschappen je de kans om een overstap naar informatica- en communicatiewetenschappen in de derde graad te maken.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn:

 • De consument en producent in relatie tot de economische wereld
 • De werking van ondernemingen en organisaties
 • Internationale handel en economische relaties
 • Marktwerking en de rol van de overheid en (internationale) organisaties
 • Versterkt pakket natuurwetenschappen (fysica)

 

Profiel

 • Inzichtelijk verwerken van complexe leerinhouden lukt jou goed. Je kan verbanden leggen tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
 • Je houdt ervan vanuit concrete maatschappelijke contexten logisch en kritisch te redeneren om de (bedrijfs)economische wereld beter te begrijpen.
 • Je wil een sterke basis toegepaste fysica opbouwen waarbij je oefent op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

 

Tweede graad - Bedrijfswetenschappen

 Lessentabel  3BW
 4BW
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
     
ict 2 -
digi-expert 1 2
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
wiskunde 4 4+1*
     
beeld & beweging 1 -
mens & samenleving - 1
kernvakken    
economie  6 6
talen    
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
totaal 32 32

 

*meer onderwijstijd voor leerplan 4u wiskunde = meer oefentijd