Onze schoolcultuur hangt vast aan open communicatie.

Via Smartschool krijgen ouders en leerlingen punten, rapporten, berichten, info, documenten, brieven …

Op elk rapport schrijven de leerkrachten functionele en waarderende commentaren: positief en stimulerend over attitude en resultaten.

Vijf keer per jaar zitten klassenleraar en leerling samen om te praten over leer- en leefhouding. Dit zijn onze functioneringsgesprekken.

Daarnaast bespreekt de leerling met de vakleerkracht de examenresultaten tijdens de feedbackgesprekken.