Leestraining

Wie goed leest, leert ook makkelijker!

Omdat op school heel veel gelezen wordt en de leerstof meestal via geschreven documenten aangeboden wordt, is het voor elke leerling belangrijk om vlot teksten te lezen en zo zijn slaagkansen te verhogen.

Daarom organiseert onze school bij de start van iedere graad leestesten waarmee we het taalniveau van elke leerling nagaan. Na de testen maken de leerlingen aangepaste remediëringsoefeningen om hun leesvaardigheid op een hoger niveau te brengen en zo vlotter teksten en documenten uit de verschillende vakken te leren.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 krijgen de leerlingen van het eerste jaar een extra uurtje leestraining. Tijdens dit lesuur wordt de leesvaardigheid in kleine groepen en met aangepast materiaal geoefend met als doel de lees- en leervaardigheid van elke leerling te verhogen!