Hieronder vindt u per jaar een overzicht van de kosten voor het schooljaar 2021-2022. Daarin zitten de vaste schoolkosten inbegrepen, evenals de kosten van boeken en cursussen en kostenramingen van o.a. klasexcursies en vakgebonden lesmateriaal. Voor een algemene toelichting over het wat en hoe van de bijdrageregeling, Klik hier.


1A
2A
3tso
4tso
5tso
6tso
3 & 4bso
– 5, 6 & 7bso
 facultatieve kosten