Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten bereiken.

Er kan nog beter gedifferentieerd gewerkt worden en leerlingen krijgen meer begeleiding op maat.