Content and Language Integrated Learning’ is een onderwijsmethode waarin de inhoud van een vak gegeven wordt in een vreemde taal. Bij CLIL primeert de taal: de taal aanleren gebeurt in de taalles (Frans/Engels), de taal zich nog meer eigen maken (verwerven) gebeurt in de CLIL-les.

De belangrijkste eigenschappen van CLIL:

  • In een CLIL-les wordt het taalgebruik niet geëvalueerd met een puntensysteem, maar door het geven van feedback en feedforward.
  • Om de leerling een veilig kader te bieden, mag hij/zij steeds teruggrijpen naar het Nederlands.
  • CLIL-lessen zijn géén extra lesuren in het lessenrooster en vragen dus geen extra tijdsinvestering van de leerlingen. Geen enkele leerling is verplicht om de lessen CLIL te volgen, maar we zijn werkelijk overtuigd van de vele voordelen van deze methode!

 

We bieden CLIL aan in de richting 6 Verzorging