Bij co-teaching staan twee leerkrachten voor een klasgroep. Ze geven ofwel samen les of verdelen de groep naargelang het lesonderwerp of de nood aan ondersteuning. Met deze flexibele vorm van lesgeven kan meer aandacht aan de noden van elke leerling besteed worden. Klik hier voor een video over co-teaching op onze school.

co teaching