Niets gaat verloren

Al enkele maanden staan op onze speelplaats twee containers: een met toiletten en een met een technische installatie. Het omvat een innovatief systeem van HYDROHM dat ervoor zorgt dat urine wordt verwerkt tot ontsmettend spoelwater en tot meststoffen voor de landbouw.

De technologie is ontwikkeld in samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), waar dergelijke technieken uitermate belangrijk zijn gezien de beperkte hoeveelheid water in een ruimtestation.

Op maandag 14 en dinsdag 15 november verzorgde Korneel Rabaey, professor aan de UGent en medewerker van HYDROHM, aangepaste voordrachten voor onze leerlingen. Hij vertrok telkens van de probleemstelling: vijf liter water naar de ruimte brengen kost evenveel als een sportwagen. De professor lichtte zowel het maatschappelijk als het technische aspect van de ‘astronautentoiletten’ toe. De leerlingen wetenschappen van de derde graad kregen zelfs een vleugje elektrochemie.