6 Moderne talen - Wetenschappen
Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Chemie 2
Duits 3
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32