6 Latijn - Moderne Talen
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32