6 Humane wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 3
Esthetica 1
Frans 3
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32