5 Grieks - Latijn
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 32