Wat is stem?

STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (ingenieurkunde) en Mathematics (wiskunde) . In zijn brede betekenis worden alle beleidsinitiatieven die ervoor zorgen dat meer leerlingen studeren in richting met een STEM-profiel bedoeld. Het mag duidelijk zijn dat in onze kennismaatschappij dergelijke profielen bijzonder gegeerd zijn. Ook de Vlaamse overheid zet zwaar in op STEM met allerlei actieplannen.

Onze school biedt al jaren een voortreffelijk wetenschappelijk onderwijs aan. Met ons STEM-project willen die bestaande initiatieven en een aantal nieuwe acties in de kijker zetten. U leest er hier meer over.

Overige dossiers