In het zesde jaar vullen de leerlingen twee lestijden van hun lessenpakket naar keuze in. We bieden een aantal mogelijkheden aan die ingericht worden als het aantal kandidaten dit toelaat.

Binnen de studierichtingen Latijn-wetenschappen en moderne talen-wetenschappen is er jammer genoeg geen ruimte in de lessentabel om een keuzegedeelte in te richten.

 

Open de infobundel 2023-2024