In het derde jaar vullen de leerlingen één lestijd van hun lessenpakket naar keuze in. We bieden een aantal mogelijkheden aan die ingericht worden als het aantal kandidaten dit toelaat.

Binnen de studierichtingen Grieks-Latijn en Natuurwetenschappen met sport is er jammer genoeg geen ruimte in de lessentabel om een extra keuzegedeelte in te richten. De leerlingen maken reeds de keuze voor respectievelijk Grieks en sport.

 

Open de infobundel 2022-2023