Historiek

Door de fusie in 1997 van vijf secundaire katholieke scholen (het Sint-Hendrikscollege en het Instituut Zusters Maricolen, het Vrij Handelsinstituut en het Sint-Vincentiusinstituut en het instituut Sint-Theresia) ontstonden in Deinze binnen één scholengroep drie nieuwe scholen onder één bestuur met name vzw KSOD.

Enkele jaren later koos de Raad van Bestuur voor een duidelijke nieuwe benaming voor een scholengroep die drie grote scholen groepeert die op vele vlakken samen werken. Vzw KSOD werd vzw Leiepoort Deinze met drie campussen. Op 1 september 2010 ging vzw Leiepoort Deinze van start met campus Sint-Hendrik, Sint-Theresia en Sint-Vincentius.

De gemeenschappelijke naam wil aangeven dat het om het even is op welke campus een leerling school loopt als hij maar maximale kansen krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot een sterke persoonlijkheid. Daarom creëert elke school op haar campus een krachtige leeromgeving en ontwikkelt ze een dynamische schoolcultuur gefundeerd op een christelijk opvoedingsproject. Het woord ‘campus’ geeft aan dat de scholen tot een ruimere onderwijsorganisatie behoren.

 

Onze interne missie

Onze kerntaken

Wij leren ‘leren en waarderen’. Wij vinden het onze kerntaak leerlingen en medewerkers een context te bieden waarin ze LEREN LEREN voor het leven en zich ontwikkelen tot mensen met een basislevenshouding van respect en waardering. Het is daarbij onze eerste taak een brede onderwijskeuze aan te bieden waardoor elke leerling zijn leertraject bewust kiest op maat van zijn talent en passend bij zijn natuurlijke leerstijl. Het is onze tweede taak elke leerling in zijn keuze en ontwikkeling te inspireren en te gidsen. Bij Leiepoort maken we geen onderscheid. GELIJKWAARDIGHEID is onze basiswaarde van waaruit wij doorstroming en samenwerking tussen onderwijsvormen en studierichtingen in alle opzichten mogelijk maken.

Onze troeven

Een ruim en gediversifieerd aanbod onder één dak. Alle campussen liggen in mekaars buurt en zijn gemakkelijk en veilig bereikbaar. Onze kleinschaligheid. Bij ons kom je THUIS. Door actief samen te werken brengen we MEERWAARDE voor alle belanghebbenden.

Onze groei en ontwikkeling

We zullen dit doen door ‘leren leren’ EIGENTIJDS en TOEKOMSTGERICHT in te vullen. Als één netwerk van medewerkers te opereren, die mekaar opzoeken en synergie creëren. De vinger aan de pols te houden van maatschappelijke evoluties en ons in onze organisatie op alle gebied proactief af te stemmen op de noden van morgen. Door intern onszelf altijd te blijven uitdagen en te ontwikkelen.

 

Onze interne visie

Wij zijn de gids en het kompas op het leerpad van onze jongeren zodat zij het BESTE uit zichzelf leren halen en uitgroeien tot verantwoordelijke mensen die op hun unieke wijze ten volle bijdragen aan de wereld van morgen. Wij willen mensen vormen die van hun naaste houden als van zichzelf en open staan voor de Andere.

 

Onze externe missie

Wij staan voor een ruim, kwalitatief en gediversifieerd studieaanbod, voor een krachtige, moderne, uitdagende maar ook geborgen leeromgeving en voor plezier in ‘leren leren’ en ‘samen doen’. Wij staan voor VERANTWOORDELIJKHEID en WAARDERING, voor actief je eigen toekomst leren uitbouwen.

 

Onze externe visie

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is onze visie. Het is onze grootste verantwoordelijkheid een rol te vervullen die bijdraagt tot het GOEDE voor allen.

 

Logo

Het grijs symboliseert het rationele, de objectieve kant. Het rood geeft het emotionele, het vurige en het enthousiaste weer. De vormen zijn zoals het leven zelf: nu eens hoekig, dan weer afgerond, steeds met elkaar in contrast. Tussen deze figuren een opening, een poort, een rivier, in de vorm van een L: de L van Leiepoort, van leerling, van leraar, van leren, van leren waarderen.