We willen de ondernemerszin bij onze leerlingen op zowel regionaal, nationaal als internationaal vlak aanwakkeren. Daarom:

  • lopen de leerlingen van bepaalde klassen stage in winkels, bedrijven en voorzieningen;

OndernemendeSchoolWerkplekleren

  • werken we aan een driejarig internationaal Erasmus+-project met vier Europese landen;
  • hebben verschillende klassen in het zesde en zevende jaar een minionderneming of studentenbedrijf;

Mini onderneming Solutrem 7BS

  • werken de leerlingen van 6MO de theorie van het vak Bedrijfseconomie uit in een virtueel bedrijf;

Ondernemende schoolVirtueel bedrijf 6MO

  • runt 7RVM een leeronderneming, een winkel op de markt van Deinze;

OndernemendeSchoolWinkel 7RVM

  • showen onze mode-leerlingen jaarlijks hun ontwerpen aan het grote publiek door mee te werken aan verschillende evenementen;

OndernemendeSchoolModehappening2

  • verzorgen de jeugdzorgklassen meerdere malen per jaar animatienamiddagen voor jong en oud en voor mensen met een beperking!

OndernemendeSchoolJeugdzorg 2