Aanleiding voor het project Leiepoort 2020

Onze tweede dossier H informeert over de recente pedagogische studiedag die een belangrijke stap uitmaakt in het project Leiepoort 2020. Voor de eerste keer in de geschiedenis werd de studiedag van de campussen van Leiepoort gemeenschappelijk georganiseerd.

Het is immers de bedoeling dat de campussen Sint-Vincentius, Sint-Theresia en Sint-Hendrik steeds sterker samenwerken en synergie creëren.  Het werd een intens en creatief gebeuren waarbij nagenoeg alle personeelsleden kennis maakten met een andere campus uit onze scholengroep. Daarbij kwamen o.a. aan bod: de studierichtingen, de identiteit, de specifieke kenmerken en accenten, de schooleigen projecten, het zorgbeleid en de infrastructuur.

De directeur-generaal, de heer Lieven Boeve van het ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ kwam de studiedag en meteen het project ondersteunen en kracht bijzetten.

Inhoud

Korte historiek van Leiepoort

Logo - De rijkdom van het leven in vormen en kleuren.

Baseline Leren en waarderen

Project Leiepoort 2020

Leiepoort 2020 - interne/externe missie en visie

Acties en activiteiten

Korte historiek van Leiepoort

Door de fusie in 1997 van vijf secundaire scholen (het Sint-Hendrikscollege en het Instituut Zusters Maricolen, het Vrij Handelsinstituut en het Sint-Vincentiusinstituut en ook het instituut Sint-Theresia) ontstonden in Deinze binnen één scholengroep drie nieuwe scholen onder één bestuur met name vzw KSOD. Enkele jaren later koos de Raad van Bestuur voor een duidelijke nieuwe benaming voor een scholengroep die drie grote scholen groepeert die op vele vlakken samenwerken. Vzw KSOD werd vzw Leiepoort Deinze met drie campussen.
De gemeenschappelijke naam wil aangeven dat het om het even is op welke campus een leerling school loopt als hij maar maximale kansen krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot een sterke persoonlijkheid. Daarom creëert elke school op haar campus een krachtige leeromgeving en ontwikkelt ze een dynamische schoolcultuur. Het woord ‘campus’ geeft aan dat de scholen tot een ruimere onderwijsorganisatie behoren.
Terug

 

Logo - De rijkdom van het leven in vormen en kleuren.

LogoHet grijs symboliseert het rationele, de objectieve kant.
Het rood geeft het emotionele, het vurige en het enthousiaste weer.
De vormen zijn zoals het leven zelf:
nu eens hoekig, dan weer afgerond, steeds met elkaar in contrast.
Tussen deze figuren een opening, een poort, een rivier, in de vorm van een L:
de L van Leiepoort, van leerling, van leraar, van leren, van leren waarderen.

Terug

 

Baseline Leren en waarderen 

Leren

Mijn grootste rijkdomLogoSH
is leerling te zijn
van het leven.
Voor niets ter wereld
wil ik dit vermogen ruilen.

Mijn eerste vraag is
nooit hoeveel iemand
weet of bezit.

Mijn eerste vraag is
of hij in een toestand
van leren is.
Want leren is open zijn
voor het bekende
en voor het onbekende.

Het is elk ogenblik
rijker worden.
Elk ogenblik scheppen.
Leren is volledig leven.

Leren is liefde,
onverdoofde aandacht,
aandacht voor pijn.
voor geluk, voor angst,
aandacht voor begrijpen,
voor het ontdekken
van de levenswetten.

Leren is luisterend leven
luisterend spreken
en handelen.

Mijn liefste bezit is niet
wat ik leer,
maar dat ik leer.
Want zonder dit vermogen
is alle kennis
leeg en koud.

(Leerling zijn van het leven - Rene Kres)
 

Waarderen

Positief benaderend,
het waardevol achten,
waarderen is waarde toekennen,
op prijs stellen,
de waarde erkennen.

Terug


 

Project Leiepoort 2020 

Enkele jaren geleden nam de Raad van Bestuur van Leiepoort Deinze het initiatief om een project te starten, genoemd ‘Leiepoort 2020’. Het doel is tot een bijzonder sterke samenwerking te komen tussen de scholen van de groep en meteen via die cultuurtransformatie  Leiepoort tot een uniek begrip te maken in het onderwijslandschap .

Er wordt stapsgewijs gewerkt met een metingsysteem ontwikkeld door Richard Barrett, stichter en bezieler van het Barrett Values Centre. Dat leidde al tot de ontwikkeling en uitwerking van een interne en externe missie- en visietekst. Op dinsdagavond vernamen 75 personeelsleden van de drie campussen wat de laatste meting duidelijk maakte en bepaalden zij welke nieuwe acties in de nabije toekomst gepland worden om de visie en missie uit te dragen en te realiseren. Het project wordt deskundig en creatief begeleid door een externe consultant, met name Mevr. De Vits.

Terug

Leiepoort 2020 - interne/externe missie en visie

ONZE INTERNE MISSIE

Onze kerntaken
Wij leren ‘leren en waarderen’. Wij vinden het onze kerntaak leerlingen en medewerkers een context te bieden waarin ze LEREN LEREN voor het leven en zich ontwikkelen tot mensen met een basislevenshouding van respect en waardering. Het is daarbij onze eerste taak een brede onderwijskeuze aan te bieden waardoor elke leerling zijn leertraject bewust kiest op maat van zijn talent en passend bij zijn natuurlijke leerstijl. Het is onze tweede taak elke leerling in zijn keuze en ontwikkeling te inspireren en te gidsen. Bij Leiepoort maken we geen onderscheid. GELIJKWAARDIGHEID is onze basiswaarde van waaruit wij doorstroming en samenwerking tussen onderwijsvormen en studierichtingen in alle opzichten mogelijk maken.

Onze troeven
Een ruim en gediversifieerd aanbod onder één dak. Alle campussen liggen in mekaars buurt en zijn gemakkelijk en veilig bereikbaar. Onze kleinschaligheid. Bij ons kom je THUIS. Door actief samen te werken brengen we MEERWAARDE voor alle belanghebbenden.

Onze groei en ontwikkeling
We zullen dit doen door ‘leren leren’ EIGENTIJDS en TOEKOMSTGERICHT in te vullen. Als één netwerk van medewerkers te opereren, die mekaar opzoeken en synergie creëren. De vinger aan de pols te houden van maatschappelijke evoluties en ons in onze organisatie op alle gebied proactief af te stemmen op de noden van morgen. Door intern onszelf altijd te blijven uitdagen en te ontwikkelen.

ONZE INTERNE VISIE

Wij zijn de gids en het kompas op het leerpad van onze jongeren zodat zij het BESTE uit zichzelf leren halen en uitgroeien tot verantwoordelijke mensen die op hun unieke wijze ten volle bijdragen aan de wereld van morgen. Wij willen mensen vormen die van hun naaste houden als van zichzelf en open staan voor de Andere.
 

ONZE EXTERNE MISSIE

Wij staan voor een ruim, kwalitatief en gediversifieerd studieaanbod, voor een krachtige, moderne, uitdagende maar ook geborgen leeromgeving en voor plezier in ‘leren leren’ en ‘samen doen’. Wij staan voor VERANTWOORDELIJKHEID en WAARDERING, voor actief je eigen toekomst leren uitbouwen.
 

ONZE EXTERNE VISIE

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is onze visie. Het is onze grootste verantwoordelijkheid een rol te vervullen die bijdraagt tot het GOEDE voor allen.

Terug

Acties en activiteiten 

Sommige acties en activiteiten hebben een tijdelijk karakter, andere zijn dan weer permanent. Deze opsomming is niet exhaustief, ze toont aan dat er al heel wat gebeurd is, maar ook in evolutie is.

 • Directieforum en Raad van Bestuur nemen Leiepoort 2020 op als vast item op vergaderingen.
   
 • Missie-visietekst bij alle personeelsleden
   
 • Gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie (2X)
   
 • Bezoeken van lerarenteams studiekeuzejaren uit Leiepoort Sint-Hendrik aan Leiepoort Sint-Theresia en Leiepoort Sint- Vincentius: elkaar en elkaars richtingen en scholen leren kennen m.b.t. oriëntering.
   
 • Samenkomst pastorale verantwoordelijken en gemeenschappelijke viering ‘ Moed en hoop’.
   
 • Gemeenschappelijke nascholing (elektrische installaties) preventieadviseurs en geregelde samenkomsten van de adviseurs.
   
 • Gemeenschappelijke avond rond studiemethode met Dhr. Paul Maes.
   
 • Uitwisseling ervaringen en gegevens nascholingen personeel, o.a. pedagogische studiedagen.
   
 • Gemeenschappelijke nascholingen voor diverse personeelsgroepen.
   
 • Uitwisseling van onderhoudspersoneel (o.a. controle noodverlichting) en van materiaal (o.a. bestelwagen, voetbaltafels).
   
 • Gemeenschappelijke planningsagenda in gebruik genomen vanaf schooljaar 2014-2015.
   
 • Gemeenschappelijke aankopen, vernieuwing contracten en afsluiten nieuwe contracten: kantoormateriaal, rekentoestellen voor leerlingen, brandstof, contracten elektriciteit en aardgas, afhaling afval, tapijtreiniging, wasserij en verzekeringen.
   
 • Versterking gemeenschappelijke publiciteit: betere afstemming van brochures op elkaar.
   
 • Gemeenschappelijke avond rond studiemethode met Dhr. Paul Maes.
   
 • Deelname generatieonderzoek 2020 i.s.m. de stad Deinze en ‘Jeugd en School’.
   
 • Leden leerlingenraden Leiepoort Sint-Theresia en Leiepoort Sint-Vincentius nemen deel aan ‘ La Rocka’ in Leiepoort Sint-Hendrik.
   
 • Integratie visie/missietekst in nieuwe mapjes Leiepoort.
   
 • Gemeenschappelijke studiedag in dit schooljaar.
   
 • Ontwikkeling gemeenschappelijke portaalwebsite en stroomlijning websitestructuur voor elke campus.
   
 • Meting bij alle personeelsleden, bij leerlingen en bij ouders.

Terug