DossierH

Inhoud

Energiezuinige infrastructuur
Zonne-energie
Waterhuishouding
Verwarming
Afvalverwerking en -beperking
Voeding
Klimaat- en milieuraad

 

Energiezuinige infrastructuur

De grootste winst op vlak van energiebesparing is te boeken bij onze infrastructuur. We hebben een grote site met een heel aantal gebouwen die dateren uit de vorige eeuw of zelfs nog vroeger. Deze gebouwen energiezuiniger maken is een grote uitdaging, waar we de voorbije jaren al enkele stappen hebben gezet en waar we ook naar de toekomst toe stevig zullen in investeren.

In 2019 bijvoorbeeld werd het gebouw Eos, waar de eerstes hun klas hebben, volledig vernieuwd. De ramen werden vervangen, de plafonds werden geïsoleerd, we plaatsten nieuwe energiezuinige ledverlichting en ook de beamers werden vervangen door energiezuinige modellen.

 

Energiezuinige infrastructuur

 

In 2020 was het de beurt aan de ramen van ons oudste gebouw, Leieoever, dat dateert uit de tweede helft van de 19-de eeuw. Het enkel glas werd overal vervangen door energetisch zuinige dubbele beglazing. De verbouwingen van Het Huis (afgerond in januari 2021) werd vanzelfsprekend uitgevoerd conform de EPB-eisen (Energieprestatie en binnenklimaat), maar daarenboven werd in de tuin, naast de buitenklas, ook een hemelwaterinfiltratiebekken geplaatst waardoor het overtollige regenwater langzaam in de bodem kan dringen.

 

Uiteraard gaan we op dit elan verder. Een eerste volgende project betreft het gebouw Coubertin. Dit is ons grootste gebouw en het dateert uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Daar doen we in eerste instantie een aanvraag bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, om alle buitenramen te vernieuwen. Als dat dossier goedgekeurd raakt, dan betaalt Agion 60% van de gemaakte kosten terug. In een volgende fase willen we dan de buitengevel isoleren, alsook de ventilatie aanpakken, net als de verlichting, en dat zal optimaal gebeuren als ook alle plafonds vervangen worden. Tegelijk willen we naast het huidige gebouw een nieuwbouw in drie bouwlagen optrekken op de plaats van de huidige kleine turnzaal (spiegelzaal). Dit nieuwbouwproject maakt deel uit van het masterplan dat bij Agion werd opgemaakt. Naast een nieuwe turnzaal zal er plaats zijn van extra lokalen om onze groeiende populatie leerlingen blijvend comfortabel te kunnen huisvesten. Bij deze grote werken zullen ook de douches en toiletruimtes meegenomen worden, zodat we ook daar ons energieverbruik stevig kunnen doen dalen.

Daarnaast loopt er parallel een dossier bij het Vlaams Energiebedrijf (VEB) om in de gebouwen Tolpoort, Gezelle en Frimout de verouderde TL-verlichting te vervangen door ledverlichting. En zo proberen we stap voor stap het energieverbruik te beperken.

Terug naar boven

 

Zonne-energie

Sinds 2011 beschikken we over 261 zonnepanelen op het gebouw De Coubertin, een project in samenwerking met Beauvent. Deze installatie is goed voor een stroomproductie van ruim 50 000 kWh per jaar, het equivalent van het gemiddeld verbruik van 15 gezinnen.

Terug naar boven

 

Zonne-energie

 

Waterhuishouding

Onze school is ook op vlak van water een grootverbruiker. Met ongeveer 80 toiletten op onze campus worden er jaarlijks vele duizenden liter water doorgespoeld. Momenteel is dat voor het overgrote gedeelte drinkwater dat daarvoor gebruikt wordt. Het spreekt voor zich dat we ook dat willen aanpakken.

Een eerste stap is de capaciteit van onze regenwateropslag gevoelig verhogen. Daarvoor zal een deel van de speelplaats moeten opengewerkt worden, meteen een ideale kans om ook delen te ontharden en aldus hemelwaterinfiltratie te bevorderen. Het regenwater dat wordt opgevangen moet gezuiverd worden om het daarna als spoelwater te kunnen gebruiken.

Uiteraard is het ook de betrachting om de hoeveelheid water die verbruikt wordt te beperken. Daarom werken we onder meer samen met de Universiteit van Gent (professor Rabaey) en de ESA aan het project ‘The Place to Pee’. Dit proefproject wil de hoeveelheid water dat nodig is om toiletten te spoelen te beperken tot een minimum, en dit door de urine ter plaatse te verwerken tot enerzijds meststoffen en anderzijds desinfecterend spoelwater voor de toiletten. Het spreekt voor zich dat we hopen dat de resultaten van dit proefproject kunnen meehelpen om wereldwijd het waterverbruik te kunnen beperken.

Terug naar boven

 

Waterhuishouding

 

Verwarming

Het warmteverlies beperken door beter te isoleren en ventileren is één zaak, het vervangen van verouderde verwarminsinstallaties is een andere. Beide aanpassingen vragen echter tijd omdat we telkens afhankelijk zijn van goedkeuring van subsidies en dat zorgt ervoor dat dit over een heel aantal jaren dient gespreid te worden. Op korte termijn besparen we echter ook door de verwarming een beetje lager te zetten. Elke graad lager betekent dat het verbruik van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot met 7 % afneemt. Dit wordt even wennen, maar met geschikte kledij moet dit perfect haalbaar zijn om de lessen toch op een comfortabele manier te kunnen volgen.

Terug naar boven

 

Afvalverwerking en -beperking

De afvalstromen proberen we ook zo goed mogelijk gescheiden te laten verlopen. De vuilnisbakken op de speelplaats hebben een andere kleur en opschrift naargelang de inhoud. Zo slagen we erin om PMD, groenafval, papier en karton en restafval deftig te sorteren.

De meest doeltreffende maatregel is het vermijden of beperken van afval. Leerlingen worden gestimuleerd een herbruikbare drinkfles en brooddoos te gebruiken, de leerlingenraad kocht een grote voorraad herbruikbare bekers. Op school zijn er op verschillende plaatsen drinkwaterfonteinen voorzien waar de leerlingen en collega’s hun drinkfles kunnen vullen.

Terug naar boven

 

Afvalverwerking en -beperking

 

Voeding

We proberen zo weinig mogelijk voedsel te verspillen. Het streefdoel van onze cateraar Scolarest is om de hoeveelheid voedsel die uiteindelijk in het afval terechtkomt, te beperken tot een absoluut minimum, in de praktijk hoogstens 3 %. Dat is heel wat beter dan het Vlaams gemiddelde waarbij 8 % van de hoeveelheid voeding en drank verloren gaat. Om dat cijfer nog naar beneden te krijgen, zijn we sinds enkele maanden in 'Too Good To Go' gestapt. Iedereen die deze app installeert kan onze restmaaltijden uit de keuken van de vuilnisbak redden. Sinds de invoering van dit systeem, is er geen enkele nog bruikbare maaltijd nodeloos in de vuilnisbak terechtgekomen.

Terug naar boven

 

Voeding

 

Klimaat- en milieuraad

Tot slot vermelden we ook graag ons AHA-project. Het AHA-project is de naam van onze klimaat- en milieuraad waarbij zowel leerlingen als personeelsleden zich samen inzetten. Hieronder een greep uit de diverse thema’s waar ze zich voor inzetten.

 

Schoon Water Project

Dit schooljaar werken we samen met DOKano voor een grote opruimactie en bewustmakingsactiviteit. We gingen op woensdag 19 oktober 2022 met kayaks de Leie op voor een opruimactie (‘vuilvissen’), in het kader van het Schoon Water Project.

 

 

De Buitenklas

Vorig schooljaar toverden we met een enthousiast team een verloederde ruimte om tot een fijne leeromgeving. Leerlingen wouden letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen steken. O.a. in de lessen aardrijkskunde komen ze meer te weten over hoe we ons moeten wapenen tegen de klimaatopwarming. We bespreken hierbij oorzaken – gevolgen en oplossingen. Leerlingen geven in de les aan dat ze vaak geconfronteerd worden met onheilspellende beelden wanneer het gaat over de klimaatopwarming: bosbranden en overstromingen leveren immers straffe foto’s op die vaak gedeeld worden. Initiatieven en oplossingen om de klimaatopwarming te tackelen komen veel minder aan bod. En net dat is wat we jongeren moeten voorschotelen.

 

De Buitenklas

 

Maar we willen ook inzetten op klimaatadaptie, waarbij we de huidige klimaatopwarming zo goed mogelijk proberen op te vangen. En daar is deze buitenklas een mooi voorbeeld van. Met deze polyvalente ruimte willen de leerlingen jullie laten kennismaken met de voordelen van ontharding en waterinfiltratie: Vlaanderen is immers heel erg bebouwd waardoor water bij felle regenbuien al snel voor overstromingen zorgt. De ruimte toont ook het voordeel van vergroening: eens kunnen vertoeven in een rustgevende en inspirerende omgeving is een mooie afwisseling op een schooldag. Ontharding levert ook verkoeling bij hittegolven op: de verdamping vanuit het gras en planten en de schaduw van bomen zorgen voor een verkoelend effect.

 

 

Car Free Day

Sint-Hendrik doet al enkele jaren mee aan Car Free Day. Een lekkere appel voor iedereen die de wagen thuis liet. Een verkeersquiz en fietsparcours op onze parking vooraan voor de fietshelden. Met deze themadag vragen we aandacht voor duurzame mobiliteit en een veilige schoolomgeving.

Terug naar boven

 

Car Free Day

 

Lees andere dossiers in Dossier H