DossierH Op 1 september 2019 startte de modernisering van het secundair onderwijs. Hierop waren we reeds goed voorbereid. In ons boeiend aanbod is er ruimte voor de drie kernwoorden van de modernisering: verkennen, versterken en verdiepen.

 

Inhoud

Tijdslijn
Eerste leerjaar A
Tweede leerjaar A
Drie assen van verdieping

 

1920 modernisering eerste graad cover 01

 

Tijdslijn

Op 1 september 2017 kozen we vastberaden voor een vernieuwd aanbod in het eerste jaar. Naast een pakket algemene vorming kozen we voor een schooleigen invulling met drie keuzegedeeltes: taal & media, Latijn en wetenschap. We boden voor het eerst versterkings- en verdiepingsuren aan voor Frans en wiskunde. In elk keuzegedeelte is er ruimte voor verkennen, versterken en verdiepen. Dit is volledig in de geest van de aankomende modernisering.

Op 1 september 2018 voerden we ook versterkings- en verdiepingsuren in voor Frans en wiskunde in het tweede jaar.

Op 1 september 2019 startte de modernisering van het secundair onderwijs in het eerste jaar. Hierop waren we reeds goed voorbereid. De contouren voor de lestijden differentiatie lagen sinds twee jaar vast. Door vroeg genoeg ons aanbod te vernieuwen, deden we al veel ervaring op.

Op 1 september 2020 ging de modernisering van het secundair onderwijs verder in het tweede jaar. We stemden ons aanbod af op de vernieuwde basisopties moderne talen en wetenschappen en klassieke talen.

Terug naar boven

 

1920 modernisering eerste graad cover 02

 

Eerste leerjaar A

Lessentabel eerste jaar

 

Het eerste leerjaar A bestaat uit 27 lestijden algemene vorming en 5 lestijden differentie.

In het eerste jaar kiezen de leerlingen uit drie keuzegedeeltes: taal & media, Latijn en wetenschap. In elk keuzegedeelte is er ruimte voor verkennen, versterken en verdiepen. We raden de leerlingen aan om te kiezen vanuit zijn/haar interesses en talenten.

Ontdek de keuzegedeeltes via drie filmpjes

Daarnaast kiezen de leerlingen in de keuzegedeeltes taal & media en wetenschap voor 1 lestijd versterking of verdieping Frans en 1 lestijd versterking of verdieping wiskunde. In het uur versterking worden de leerlingen versterkt met herhalingsoefeningen en -opdrachten. De leerlingen krijgen extra uitleg bij de leerstof. In het uur verdieping wordt de leerstof verdiept met uitdagende oefeningen en opdrachten.

Tenslotte krijgen alle leerlingen 1 lestijd computerwetenschappen waarin ICT-vaardigheden worden aangeleerd en ingeoefend.

Wat is er nieuw in de lestijden algemene vorming?

  • De leerlingen krijgen het nieuwe vak mens & samenleving: 1 lestijd in het eerste jaar en 1 lestijd in het tweede jaar. Inhoudelijk is het een integratie van de vormingscomponenten sociale, maatschappelijke en economische vorming.
  • De leerlingen krijgen Engels vanaf het eerste jaar.
  • Twee vakken krijgen een nieuwe naam: plastisch opvoeding wordt beeld en muzikale opvoeding wordt muziek.

Terug naar boven

 

1920 modernisering eerste graad cover 03

 

Tweede leerjaar A

Lessentabel tweede jaar

 

Het tweede leerjaar A bestaat uit 25 lestijden algemene vorming, 5 lestijden basisoptie en 2 lestijden differentiatie.

In het tweede jaar kiezen de leerlingen een basisoptie. Op onze school richten we twee basisopties in: moderne talen en wetenschappen en klassieke talen. Binnen de basisopties bieden we ook enkele keuzes. Dit is in lijn met het eerste jaar. De leerling kiest opnieuw een deel van zijn/haar leerprogramma.

In het tweede jaar kiezen de leerlingen uit:

  • basisoptie moderne talen en wetenschappen: taal & media
  • basisoptie moderne talen en wetenschappen: wetenschap
  • basisoptie klassieke talen: Latijn
  • basisoptie klassieke talen: Grieks en Latijn

Moderne talen en wetenschappen

De basisoptie moderne talen en wetenschappen bestaat uit 2 lestijden moderne talen, 2 lestijden wetenschappen en 1 lestijd keuze taal & media of keuze wetenschap.

In het vak moderne talen worden de leerlingen niet enkel vaardiger in verschillende talen, ze onderzoeken ook verbanden tussen talen en taalvariëteiten. De leerlingen genieten van taal en literatuur en gaan er creatief mee aan de slag. De talen Frans en Nederlands staan centraal.

In het vak wetenschappen worden de leerlingen vaardiger in onderzoekend leren. Ze voeren onderzoeken en experimenten uit in biologie, chemie en fysica. De leerlingen proeven van wetenschappelijke principes en toepassingen uit het dagelijkse leven. Verwondering, kritische zin en creativiteit komen sterk aan bod.

Het vak keuze taal & media of keuze wetenschap kennen de leerlingen uit het eerste jaar. De leerlingen kiezen via dit keuzevak welk aspect van de basisoptie ze verder willen verkennen, in welk aspect ze zich verder willen verdiepen: moderne talen of wetenschappen.

Daarnaast kiezen de leerlingen in de basisoptie moderne talen en wetenschappen voor 1 lestijd versterking of verdieping Frans en 1 lestijd versterking of verdieping wiskunde. In het uur versterking worden de leerlingen versterkt met herhalingsoefeningen en -opdrachten. De leerlingen krijgen extra uitleg bij de leerstof. In het uur verdieping wordt de leerstof verdiept met uitdagende oefeningen en opdrachten.

Klassieke talen

De basisoptie klassieke talen met Latijn bestaat uit 5 lestijden Latijn.

Daarnaast krijgen de leerlingen in de basisoptie klassieke talen met Latijn twee lestijden ST’ART (Science, Technology & ART). De leerlingen doorlopen in dit vak drie modules van ongeveer 8 weken: kunst & wetenschap, kunst & techniek en kunstbeschouwing in het Engels. In elke module maken de leerlingen kennis met kunst via een andere invalshoek. De module kunstbeschouwing in het Engels is tevens een CLIL-project (Content and Language Integrated Learning).

De basisoptie klassieke talen met Grieks en Latijn bestaat uit 4 lestijden Latijn en 3 lestijden Grieks.

Terug naar boven

 

1920 modernisering eerste graad cover 04

 

Drie assen van verdieping

drie assen van verdieping

 

Als theoretische basis voor de versterkings- en verdiepingsuren gebruiken we de drie assen van verdieping. Verdiepen betekent dat de leerling meer autonomie krijgt tijdens het leren en dat de oefeningen en leeropdrachten complexer en abstracter zijn. Leerlingen die versterking volgen, krijgen meer begeleiding bij het oplossen van concretere en eenvoudigere oefeningen.

Terug naar boven

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Lees andere dossiers in DossierH