De Vlaamse Overheid voorzag de afgelopen schooljaren extra middelen voor ICT onder de noemer ‘Digisprong’. Voor Leiepoort betekende dit dat we elke leerling een Chromebook gratis in bruikleen gaven. Helaas komt de overheid niet met nieuwe middelen over de brug. Daarom schakelen we stapsgewijs over naar een werkwijze met twee systemen: aankoop of huurkoop. We starten hiermee in het schooljaar 2024-2025 in het eerste jaar. We werken hiervoor samen met Signpost.

Lees meer over dit project